P. de Boorder en Zoon P. de Boorder en Zoon
 
Interesse in producten/prijzen
Kmar Opleidingengebouw, Schietbanen en Sport
 

KMar Opleidingengebouw, Schietbanen en Sport

KMar Opleidingengebouw, Schietbanen en Sport

In opdracht van de hoofdaannemer JP van Eesteren (TBI) uit Amsterdam is P. de Boorder & Zoon B.V. bezig om de betonwapening voor het project Nieuwbouw District Koninklijke Marechaussee Schiphol, Perceel 5: Opleidingengebouw, Schietbanen en Sport te realiseren.

Het werk omvat het bouwen van een opleidingsgebouw bestaande uit 3 bouwlagen met een totaal bruto vloeroppervlak van ca. 7 900 m². Het gebouw omvat een sporthal met dubbele Algemene Zelfverdedigingsruimte (AZV), die desgewenst door middel van een scheidingswand in twee afzonderlijke ruimten kan worden gesplitst. Een kracht/cardioruimte completeert de binnensportaccommodatie. Verder heeft het gebouw drie binnenschietbanen van 15, 25 en 50 meter lengte en een schoolgebouw met, naast bureaus en verblijfsruimten voor het instructieve personeel, een aantal gewone leslokalen, een tweetal auditoria en een aparte ruimte voor training van fysieke geweldsbeheersing in vliegtuigen. Het schietbaangedeelte wordt met grond gedekt.

De werkzaamheden voor P. de Boorder & Zoon B.V. zijn gestart in week 46, 2012 met het onderdeel poeren en funderingsbalken.

Created by Trefnet Powered by SHARK CMS SHARK CMS